Usluge

Višegodišnje iskustvo tvrtke stvarano je u predanom radu na projektima iz domene arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja te građevinarstva. 

Tijekom radnog procesa naše klijente pratimo od prvih razgovora i skica kojima se definira projektni zadatak, preko izrade cjelokupne projektne dokumentacije, praćenja izvedbe pa sve do tehničkog pregleda i etažiranja  objekta.

Pri tome savjetujemo klijenta o zakonskoj regulativi koju nalaže struka te savjetodavnim uslugama tijekom procesa realizacije projekta, klijentu omogućujemo pregled nad stupnjevima i troškovima investicije.

U sklopu djelatnosti projektiranja pružamo širok spektar usluga.

ARHITEKTURA I GRAĐEVINARSTVO

Iz domene arhitekture i građevinarstva nudimo:

 • arhitektonske projekte svih vrsta građevina...
 • projekte elektrotehničkih instalacija...
 • izradu elaborata protupožarne zaštite...
 • projekte uklanjanja građevina...
 • projekte rekonsktrukcije i sanacije...
 • projekte etažiranja...
 • projektiranje interijera...
 • evidentiranje i projektiranje graditeljske baštine...
  • zaštita i očuvanje kulturnih dobara
  • dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra
  • izrada projektne dokumentacije za radove na nepokretnom kulturnom dobru
  • izrada projektne dokumentacije za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra
 • energetsko certificiranje zgrada...
 • legalizacije bespravno izgrađenih građevina...
 • građevinske projekte konstrukcija...
 • sve vrste građevinskih projekata prometne infrastrukture i prometnih građevina...
 • građevinske projekte vodnih građevina...
 • 3D vizualizacije...
 • stručni i projektantski nadzor...

te u suradnji s vanjskim suradnicima izradu geodetskih i strojarskih projekata.

PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA

 • izrada svih vrsta prostorno-planske dokumentacije...
 • izrada izvješća o stanju u prostoru...
 • uređenje urbanih površina, trgova, ulica  te ostalih vrsta projekata krajobrazne arhitekture...

KONZALTING I TEHNIČKO SAVJETOVANJE

 • u projektiranju...
 • u pripremi i postupku građenja...
 • ishođenju dozvola i posebnih uvjeta...
 • u postupku prostornog planiranja...